Regulamin Strony Internetowej www.lubiesprzatac.com

 

1. Postanowienia Ogólne


1.1. Właścicielem strony internetowej www.lubiesprzatac.com jest firma “Dane firmy”, z siedzibą w [Adres firmy], NIP: [Numer NIP], REGON: [Numer REGON].1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej oraz oferowanych na niej usług.
1.3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
1.4. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników strony internetowej, bez względu na to, czy są zarejestrowani, czy korzystają z usług bez rejestracji.

 

2. Usługi Świadczone przez Stronę Internetową


2.1. Strona internetowa umożliwia użytkownikom rezerwację usług sprzątania online.
2.2. Użytkownicy mogą również zapisać się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych.
2.3. Firma “Dane firmy” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanych usługach oraz ich cennikach. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej.

 

3. Rejestracja i Konto Użytkownika


3.1. Użytkownik może założyć konto na stronie internetowej, co umożliwi mu łatwiejsze zarządzanie rezerwacjami i dostęp do historii zamówień.
3.2. Rejestracja wymaga podania prawdziwych danych osobowych, w tym imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.
3.3. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swoich danych logowania i nieudostępniania ich osobom trzecim.
3.4. Firma “Dane firmy” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieuprawnionego dostępu do konta użytkownika spowodowane jego zaniedbaniem.

 

4. Rezerwacja Usług


4.1. Użytkownik dokonuje rezerwacji usług sprzątania poprzez formularz rezerwacji online dostępny na stronie internetowej.
4.2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych podczas rezerwacji.
4.3. Firma “Dane firmy” zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych danych i odwołania rezerwacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
4.4. Użytkownik może anulować lub zmienić rezerwację zgodnie z warunkami określonymi w polityce anulowania rezerwacji, dostępnej na stronie internetowej.

 

5. Newsletter


5.1. Zapisanie się do newslettera wymaga podania aktywnego adresu e-mail.
5.2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej przez firmę.
5.3. Firma “Dane firmy” zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych subskrybentów newslettera osobom trzecim.
5.4. Newsletter może zawierać informacje o nowościach, promocjach, ofertach specjalnych oraz innych wiadomościach związanych z działalnością firmy.

 

6. Odpowiedzialność


6.1. Firma “Dane firmy” nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu strony internetowej spowodowane awariami technicznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od firmy.
6.2. Firma “Dane firmy” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z serwisu przez użytkowników w sposób niezgodny z regulaminem.
6.3. Firma “Dane firmy” zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia strony internetowej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji.

 

7. Reklamacje


7.1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących świadczonych usług.
7.2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail [Adres e-mail] lub listownie na adres siedziby firmy.
7.3. Firma “Dane firmy” zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni roboczych od jej otr